3º ESO: NOTICIARI

Els alumnes de 3ºESO en l´assignatura de valencià s´ha presentat una divertida proposta articulada entorn a una tasca en grup: l’enregistrament en vídeo d’un informatiu de notícies. Cada equip desenvolupa les notícies de la seua secció al llarg de 2 sessions de classe. Entre les seues funcions, s’encarreguen de crear i classificar l´informació basades en les seues pròpies experiències, ja que molts d’ells els agrada o participen activament en associacions culturals o esportius.

Després, a través d’un brainstorming, decidim l’enfocament i les notícies que redactaran cadascun. Els alumnes són els responsables d’elaborar la seua pròpia notícia, buscar, dissenyar i realitzar l´ordre per a la projecció a l´aula. A continuació, es corregeixen les diferents notícies. Una vegada realitzat l’assaig general, els locutors posen una actitud positiva per translladar la importància de l´activitat comunicativa i gravar el noticiari. El resultat final es comparteix a classe respectant els diferents  noticiaris creats pels alumnes.

La nostra proposta dóna lloc a una excel·lent oportunitat perquè els alumnes experimenten amb la llengua. La integració de les activitats comunicatives en la tasca que han de realitzar és completa, i l’avaluació es realitza en un context amè i productiu. D’altra banda, el caràcter lúdic contribueix al fet que es desdramatice l’error, que passa a ser una font d’aprenentatge. Aquesta activitat sintonitza amb els enfocaments comunicatius d’ensenyament de llengües.

Segons els alumnes és un avanç molt positius:

Hem après a que cal estar molt concentrat per a projectar un bon noticiari amb les pautes adequades i amb un llenguatge estàndard. No obstant, hem utilitzat tècniques d´alta qualitat per a obtindre una òptima resolució i audicció. (Grup Jesús, Juan David Buenavent i Juan David Cardona).

He organitzat el meu temps i m´esforçar moltíssim, a més, he valorat l´esforç dels periodistes oficials per elaborar les notícies. Personalment, he augmentat la meua seguretat per a expresar-me en valencià i tindre més seguretat. (Ruslana)

Cal reformular les teues idees i elaborar un guió per tindre un ordre coherent i cohesionat amb les directrius específiques. A més, cal utilitzar un llenguatge més detallat amb una investigació de l´oratge. (Grup Estefania, Eva, Olga, Melissa).

Hem descobert informació que no coneixiem hem augmentat camps semàntiques amb un vocabulari específic perquè hem buscat fons d´informació correctes i verificables amb l’ objectiu de que no estigueren manipulades. (Curro, Lula, Tomás, Luís, Daniel)

Hem investigat noves informacions i dades per a la creació d´un noticiari amb diferents tècniques (Dima, Leo, Iván González).

Per a concloure, al principi ens resultava difícil aprendre la seua estructura així com memorizar l´informació en valencià però amb dedicació, preparació i pràctica va eixir d´una manera molt correcta que reflecteix el nostre esforç. (Paula, Irene, Marta).